Meny

Stubbetorp är en bondby som omnämns i historieböckerna  runt 1649. Det finns sju gårdar som ligger enskilt beläget utan genomfartstrafik. Vår gård är den yngste gården och boningshuset byggdes strax efter år 1900. Många är historierna om de människor som bott här och det är något vi gärna berättar för våra gäster.

 

Stubbetorp fr prospektet

 

Flygbild Stubbetorp

 

 

En dryg mil söderut ligger Malmköping.Malmköping blev 1785 den andra friköpingen i landet och förblev fristående fram till kommunreformen 1971 då orten uppgick i Flens kommun. Malmköping är sin historia trogen och utgör än i denna dag en naturlig plats för handel. I köpingen finns ett stort antal butiker som bidrar till den speciella miljön. Här finns ett flertal second-hand och antikaffärer som tillsammans erbjuder ett brett utbud av bättre begagnade artiklar för alla plånböcker.

 

Malmköping har sitt alldeles egna naturreservat. Reservatet sträcker sig från Ingo-macken ner till väg 55, och ut mot Hosjön. Skogen i reservatet är varierad med såväl gammelgranar som mäktiga tallfuror. De äldsta träden är uppemot 300 år gamla. På åskrönet växer framförallt tall medan granen dominerar i sänkorna ner mot Landsvägen och Hosjön. Genom hela reservatet går Sörmlandsleden som är markerad med orange färg. Mindre stigar korsar leden här och där, så du kan lätt hitta egna rundslingor beroende på hur lång sträcka du vill gå.