Meny

En psykologi i tiden

Samtalsterapi och läkning behövs extra mycket i den tid vi idag lever i. Vi behöver öka vår medvetenhet, vakna upp, och ta ansvar för vår egen och planetens framtid. Vi behöver terapi som ser till helheten, både när det gäller den enskilda individens helhet och individen som en del av det kollektiva medvetandet. Assagiolis vision var att psykosyntesen skulle användas för att främja den andliga utvecklingen hos hela det mänskliga kollektivet. Det är en av flera terapier med motsvarande syfte. Det centrala och gemensamma är att se till själen, självet eller anden som en naturlig del i oss alla. 

Samtalsterapi i psykosyntes

Samtalsterapi i psykosyntes inkluderar hela människan – kropp, känslor, intellekt och självet.

 

Vi arbetar utifrån det friska i människan, vår innersta och högsta potential. Metoden är en hjälp för människan att få alla sina till synes motstridiga krafter i balans.

 

Roberto Assagioli (1888-1974) psykosyntesens grundare var psykiater i den freudianska skolan. Han var samtida med både Sigmund Freud och Carl Gustav Jung och den förste italienaren bland psykoanalysens pionjärer i början av 1900-talet. Som nyutexaminerad läkare praktiserade han psykoanalys, men fann den otillräcklig. Liksom Jung ansåg Assagioli att psykoanalysen koncentrerade sig för mycket på det sjuka hos individen, och ville istället se människan som en i grunden frisk individ.

Assagioli ville att psykologin skulle vara praktisk. Den skall inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan också verkligen hjälpa oss att förändra och bryta mönster som negativt påverkar vårt liv och vår vardag. Inspirerad av tänkare från olika kulturer och olika religioner skapade han därför en mängd övningar och tekniker.

 

Teknikerna syftar till att etablera en utvecklande kontakt mellan det medvetna och det omedvetna inom oss. När vi blir alltmer medvetna om oss själva och vår omgivning lyckas vi bättre både privat och i arbetslivet. Vi lär oss att inte identifiera oss med alla våra motstrida önskningar, drifter och begär. Vi tränar också upp vår vilja och utvecklar vår inneboende förmåga att avgöra vad är det vi innerst inne vill.

Vi domineras av allt som vårt jag identifierar sig med.
Vi kan dominera och kontrollera allt som vi desidentifierar oss från.
Dr Roberto Assagioli

 

Assagioli

Som samtalsterapeut arbetar man med fokus på att stärka klientens egna resurser och potentialer. Klienten får stöd i att ta perspektiv på tillvaron, se, förstå och stimulera sin fria vilja. Detta ökar möjligheterna till att förändra och balansera tillstånd och beteenden som hindrar.  

 

samtalsterapi?

Samtal är terapi. Du ges möjlighet att samtala med mig om det som är viktigt för dig. Egen tid att reflektera kring livet och se saker som berör dig, dina känslor och djupt liggande behov. Du är så mycket mer än den du upplever att du är. Det finns en sanning inom dig som väntar på att bli avtäckt.

 

Att ta steget att gå i terapi är ett sätt att ta ansvar för sitt liv.

Både sorg och glädje får stort utrymme i total närvaro och trygghet. Arbetet utgår i första hand från dig som individ och din personliga situation, där du väljer vad du vill utforska. Du får stöd och vägledning i att bryta invanda mönster. Vi arbetar tillsammans för att du ska känna inspiration att gå vidare mot helhet, livsglädje och meningsfullhet.

 

 Uggla 1

 

Det första mötet är en kvart och sker kostnadsfritt. Du får svara på några frågor som berättar lite om din bakgrund. Vid nästkommande möte är det bra om du har med dig några frågeställningar. Jag använder min erfarenhet, intuition och olika hjälpmedel för att spegla din person och situation. Efter mötet får du en pdf fil med budskapen nedskrivna. 

 

Välkommen att boka tid

Boka tid