Meny

Våra skogs- och kulturvandringar är en resa i tid och rum med spännande historier från byn och fascinerande upptäckter i urskogen.

 

Johan i skogen

 

 Det är Johan som leder vandringarna. 

 

 

 

 Vill du upptäcka skogen på egen hand guidar vi dig rätt. Sörmlandsleden ligger några kilometer från Stubbetorp. Genom hela Sörmland går Sörmlandsleden.

 

Start sörmlandsleden malmköping

 

Det är en över 100 mil lång markerad led, uppdelad i en rad etapper och rundslingor. En etapp går genom Malmköping. Följer du leden österut kommer du till Helvetesgapet, Henaredalen och Ånhammar. Går du istället norrut går du längs Strömsholmsåsen innan leden svänger av mot Rosmossens naturreservat, Sagostigen och sedan vidare mot Hälleforsnäs. Bra beskrivningar av leden hittar du på Sörmlandsledens webbsida.

 

Naturreservat

 

Malma naturreservatet består av ett två kilometer långt parti av Strömsholmsåsen och ligger strax norr om Malmköping, längs väg 53 mot Eskilstuna. Längs den höga rullstensåsen går Sörmlandsleden. Det är en trevlig sträcka där du går genom såväl öppen som mer tätvuxen barrskog. På hösten kan du hitta en hel del svamp i reservatet. Precis intill reservatet, mot Malmköping till, finns även område med gammal fin barrskog. Även detta parti har blivit skyddat genom att ägaren har slutit ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen.

 

Svampbild 

Henardalen är ett naturreservat med en botaniskt och zoologiskt mycket intressant och underbar vår- och försommarblomning.

Reservatet inrymmer också Skansberget, en fornborg med härlig utsikt över sjön Henaren. Man kan även se att bävern varit aktiv vid strandkanten.

Leden går genom omväxlande stor granskog och mycket vackra berghällar med öppen tallskog.

Efter ca 1 km vandring är du framme vid "Helvetets port". Mellan två bergklackar gick den ursprungliga vägen mellan Dunker och Hyltinge där man tvingades pressa fram sina hästekipage, därav namnet "Helvetets port".

Vidare passerar leden Mörtsjön - en fin liten tjärn.

Ett antal mycket stora stenar kan ses utmed leden. Gränspunkten "Staven" är ett stort gränsröse, som tidigare var gränspunkt för fyra socknar. Den passeras ungefär mitt på etappen.

Mot slutet av etappen går leden genom varierad lövskog med mycket vårblommor.

Vid etappmålet ligger Malmköpings camping. Här finns bad och möjlighet att proviantera.

 

Vi har pick up service för våra gäster och hämtar upp längs med vandringslederna.